Diversiteit waarderen en benutten

Bij het creëren van een inclusieve leeromgeving moet je de diversiteit niet te ver zoeken. De beginsituatie in elke klas, in elke school is een diverse leerlingengroep. Dit maakt dat omgaan met diversiteit in de kern van het onderwijs zit en niet langer in de rand (Sierens & Van Avermaet, 2007). Diversiteit omvat een hele waaier aan verschillen en gelijkenissen tussen mensen. David Mitchel (2015) spreekt over de ‘big five’. Het zijn vijf belangrijke aspecten waar leerlingen van elkaar kunnen verschillen nl. geslacht, etniciteit, religie, vaardigheden/competenties en socio-economische achtergrond.

 

Aandacht hebben voor deze verschillen is van belang. Al te vaak trappen we in de valkuil om te generaliseren en/ of leerlingen te vernauwen tot één specifiek aspect van hun identiteit. Kinderen en jongeren krijgen zo een stigma of label opgeplakt. Dit label wordt dan ‘typerend’ voor de leerling. De talenten, sterktes of interesses die de leerling heeft, worden dan soms niet meer gezien. Het is dus van belang dat de leraar oog heeft voor deze verschillen. Hierdoor kan de leraar beter inspelen op de leerling en het potentieel van iedere leerling benutten. Diversiteit waarderen en benutten wordt bekomen door een waarderende aanpak waarbij de leraar gelooft in de capaciteiten en groeimogelijkheden van iedere leerling en zorgt dat de gelegenheid wordt geboden om zijn/ haar mogelijkheden te tonen. Hierbij worden er hoge verwachtingen gesteld aan élke leerling.  (Dweck, 2011). Deze manier van denken neemt afstand van het deficitdenken over diversiteit, waarbij anders zijn vaak gezien wordt als een belemmering om tot leren te komen.

bronnen

alle bronnen
  • DIVA - Diversiteit in actie (home)

    DIVA

  • Zoek het probleem achter het etiket

    Klasse

  • Including Samuel - preview

    PineHurstPictures

  • Growth mindset: fixed versus growth