Bronteksten inclusieve leeromgevingen

Dashboard / Inclusieve leeromgevingen / Basic - Bronteksten inclusieve leeromgevingen

Komen in de database per thema: (bronnen pagina!)

 • Arduin, S. (2015). A review of the values that underpin the structure of an education system and its approach to disability and inclusion. Oxford Review of Education, 41, 105-121. doi: 10.1080/03054985.2015.1006614
 • David, R. & Van de Putte, I. (2008). Omgaan met diversiteit. Ongepubliceerd onderzoek.
 • De Schauwer, E., Van de Putte, I., Vandekinderen, C. (2011). Voorbij de vraagtekens?! Perspectief van leraren op inclusief onderwijs. Antwerpen: Garant.
 • De Vroey, A. (2016). Inclusive practices and co-support in Flemish secondary schools. Doctoraatsthesis.
 • Mitchell, D. (2005). Sixteen propositions on the contexts of inclusive education. In D. Mitchell, Contectualizing Inclusive Education. Evaluating old and new international perspectives. London: Routledge
 • Mitchell, D. (2015). Inclusive education is a multi-faceted concept. Geraadpleegd op 12 september 2017 van, http://www.pedocs.de/volltexte/2015/10611/pdf/cepsj_2015_1_Mitchell_Inclusive_Education.pdf
 • Mitchell, D. (2016). Education in an era of superdiversity. [Powerpoint]
 • Mitchell, D. (z.j.). Inclusive education. Geraadpleegd op 11 september 2017 van, http://www.cedol.org/wp-content/uploads/2012/02/55-57-20091.pdf
 • Mortier, K., De Schauwer, E., Van de Putte, I. & Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Geraadpleegd van https://biblio.ugent.be/publication/1155600/file/6748097.pdf
 • Present, B., & Van Hove, G. (2009). Screening van basiscompetenties betreffende de leerkrachten lager onderwijs in relatie tot inclusief onderwijs, een casestudy in de professionele bachelor in het onderwijs – lager onderwijs. (Bachelor proef). Geraadpleegd van http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/392/813/RUG01-001392813_2010_0001_AC.pdf
 • Van Hove, G., Van de Putte, I. & De Schauwer, E. (2015). “Looking back on the inclusive education career of three young adults with intellectual disabilities in the Flemish speaking part of Belgium.” Pp. 97-115. In J. Craven, J.S. Morin, D. Tracey, P. D. Parker, & H. F. Zhong (eds.). Inclusive education for students with Intellectual Disabilities.
 • Waitoller, F. R. & Artiles, A. J. A Decade of Professional Development Research for Inclusive Education: A Critical Review and Notes for a Research Program. (2013) Review of Educational Research, 83, 3, pp. 319–356. DOI: 10.3102/0034654313483905

Video’s

https://www.youtube.com/watch?v=7o2gk0bS2Pw&feature=youtu.be

Cartoon

uit Giangreco, 1998.

Bronnen

 • Potential (z.j.a). Wat is een inclusieve leeromgeving? [Website] Geraadpleegd op 12 september 2017, van http://www.potentialproject.be/inclusieve-leeromgeving
 • Potential (z.j.b). Professionaliseringstraject. [Website] Geraadpleegd op 12 september 2017, van http://www.potentialproject.be/professionaliseringstraject