Including Samuel - preview
PineHurstPictures
  • Diversiteit waarderen en benutten
  • Inclusieve leeromgevingen

Including Samuel - preview
Vanuit zijn eigen ervaring met zijn zoon Daniël doorloopt de fotojournalist Dan Habid de moeilijke mindshift naar het inclusieve denken. Het doorlopen van de verschillende fasen van het zorgcontinuüm gebeurt niet zonder moeilijkheden. Van brede basiszorg naar…
verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief'
Leren in Antwerpen
  • Inclusieve leeromgevingen

verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief'
klik verder onder de verschillende blokjes om toegang te krijgen tot meer informatie