“Als ik zou durven, schafte ik punten helemaal af”
Klasse
 • breed evalueren

“Als ik zou durven, schafte ik punten helemaal af”
Artikel: Directeur Christel Moors van het Atheneum in Bree maakt stilaan komaf met de ‘heilige huisjes’ in onderwijs. Examens dumpte ze al gedeeltelijk, en ook het puntensysteem staat onder druk.
7 keer evalueren zonder examens
Klasse
 • breed evalueren

7 keer evalueren zonder examens
Artikel: Ontdek 7 manieren om te evalueren zonder examens.
About Universal Design for Learning
CAST

About Universal Design for Learning
Website: Informatie en videofragment over UDL
Afspeellijst YouTube UDL
Expertisecentrum Handicap + Studie

Afspeellijst YouTube UDL
Video: Het expertisecetnrum maakte een afspeellijst op YouTube over UDL. 
Alle leerlingen bij de les
Vernooy, K.
 • binnenklasdifferentiatie

Alle leerlingen bij de les
Artikel: Een artikel over directe instructie. 
Binnenklasdifferentiatie
Van den Branden, K.
 • binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie
Video: Kris Van den Branden legt uit wat hij onder binnenklasdifferentiatie verstaat. 
Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen (E-book)
Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen (E-book)
Coubergs, K., Struyven, K., Engels, N., Cools, W., & De Martelaer, K.
 • binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie Leerkansen voor alle leerlingen (E-book)
Boek: Dit boek levert informatie vanuit wetenschappelijke literatuur en voorbeelden vanuit reële klassen aan voor het vormgeven van een leeromgeving die aan de slag gaat met de mogelijkheden van élke leerling. Aansluitend bij het boek kunnen enkele praktijkvo…
Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept - Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders
Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept - Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders
Castelein, E., Coens, J., De Witte, K., Houben, A., Lauwers, W., Seghers, J., & Van den Branden K.
 • binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept - Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders
Boek: Het eerste hoofdstuk schetst een (conceptueel) kader voor binnenklasdifferentiatie dat je ook los in het boek terugvindt. De verschillende onderdelen van het kader worden daarna in afzonderlijke hoofdstukken dieper uitgewerkt. Het laatste hoofdstuk is g…
BLOB-kaarten
Semmie - sprekend spel & training
 • verbindend samenwerken
 • gedrag

BLOB-kaarten
Doos/spel/instrument: Blobs zijn figuren die volkomen neutraal zijn wat betreft geslacht, leeftijd, etniciteit of huidskleur. Hierdoor kan iedereen zich met de Blobs identificeren of een ander er in herkennen. De Blobkaarten zijn gemaakt om moeilijke onderwer…
Co-teaching
Co-teaching
Koots, S.
 • TEAM-teaching

Co-teaching
Boek: In deze herziene, geactualiseerde uitgave van Co-teaching lees je niet alleen over het traject co-teaching, de benodigde competenties van de co-teacher en mogelijke opbrengsten, maar vind je ook nieuwe inzichten, praktijkervaringen en praktische formats…
Coachingspakket Breed Evalueren 'Zie je wat ik kan?!'
Steunpunt Diversiteit & Leren
 • Breed evalueren

Coachingspakket Breed Evalueren 'Zie je wat ik kan?!'
Het Steunpunt Diversiteit en Leren ontwikkelde een coachingspakket rond breed evalueren. Het ondersteunt interne schoolbegeleiders die breed evalueren willen introduceren op school.
Collaborative team teaching models
study.com
 • TEAM-teaching

Collaborative team teaching models
video met informatie over enkele mogelijke modellen
Coöperatief leren
Artevelde Hogeschool
 • binnenklasdifferentiatie

Coöperatief leren
Databank rond differentiatie en activerend werkvormen
 • breed evalueren
 • binnenklasdifferentiatie

Databank rond differentiatie en activerend werkvormen
BV-databank (bijvoorbeeld-databank) bevat didactisch materiaal en praktijkvoorbeelden van activerend hoger onderwijs. Op de website zijn er zowel voorbeelden als didactische informatie terug te vinden. Bij de beschrijving van elk individueel voorbeeld wordt e…
De jongen en de stervende zeesterren
 • Handelingsgericht werken

De jongen en de stervende zeesterren
De video van de jongen en de stervende zeesterren geeft met haar duidelijke boodschap weer dat 'de druppel op een gloeiende plaat-discussie' met simpel omdenken een heel andere insteek krijgt!
De kracht van effectieve instructie
 • binnenklasdifferentiatie

De kracht van effectieve instructie
De leraar als klasmanager
Dekeyser Luc
 • binnenklasdifferentiatie

De leraar als klasmanager
De leraar als klasmanager wil (toekomstige) leerkrachten uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs uit Vlaanderen en Nederland een antwoord bieden op de vraag hoe je van een klasgroep een krachtige leerom…
De uitgangspunten van handelingsgericht werken
HGW-HGD
 • Handelingsgericht werken

De uitgangspunten van handelingsgericht werken
Artikels: Twee basisartikels waarin de zeven uitgangspunten kort worden toegelicht en geïllustreerd. Goed vertrekpunt voor wie nog niets van HGW heeft gelezen. 
Dialooginstrument HGW 2.0
Dialooginstrument HGW 2.0
NTO-effect - Nuyens, Tijn
 • Handelingsgericht werken

Dialooginstrument HGW 2.0
Het Dialooginstrument HGW brengt op vier domeinen de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld: leren, werkhouding, gedrag en gezondheid. Daarnaast beschrijft het leraargedrag op zeven domeinen: leren (instructie), leren (management), werkhouding, gedrag, ge…
Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart
Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart
Goemans, A. & Steegen, A.
 • binnenklasdifferentiatie

Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart
differentiatie/flexibele leerwegen
Royackers, J.
 • binnenklasdifferentiatie

differentiatie/flexibele leerwegen
Bekijk poster van SDL-schoolmakers: handige en aantrekkelijke tool om in te zetten in de PDP en in gesprek te gaan rond differentiatie/flexibele leerwegen. zie ook online e-course via deze link  
Dit is Sil!
Dik&Stijlloos
 • diversiteit waarderen en benutten
 • gedrag

Dit is Sil!
Leuk filmpje rond anders kijken naar kinderen vanuit inclusie oa. diversiteit waarderen en benutten
DIVA - breed evalueren
DIVA
 • Breed evalueren

DIVA - breed evalueren
Diva (Diversiteit in actie) gaat dieper in op manieren om jouw leerlingen te betrekken bij het evaluatieproces. Op die manier verhoog je motivatie en eigenaarschap over het eigen leerproces. inclusief casussen, oefeningen en checklists.
DIVA - Diversiteit in actie (home)
DIVA
 • Diversiteit waarderen en benutten

DIVA - Diversiteit in actie (home)
Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op div…
Een leidraad voor de klassenraad Samen beslissen over scharniermomenten in de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
De Smet, M., D’Haeyer, J., Meirsschaut, M. & Naert, L.
 • iac
 • verbindend samenwerken
 • zorgcontinuüm

Een leidraad voor de klassenraad Samen beslissen over scharniermomenten in de schoolloopbaan van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
Eerste hulp voor startende leerkrachten: brede basiszorg
Thomas More
 • zorgcontinuüm

Eerste hulp voor startende leerkrachten: brede basiszorg
Website: Website vanuit de lerarenopleiding van Thomas More-hogeschool die (startende) leraren bondig aanreikt hoe zij het zorgbeleid mee kunnen realiseren door hun brede basiszorg in de klas te versterken. 
Eerste hulp voor starters - BKD
Lerarenopleiding Thomas More
 • binnenklasdifferentiatie

Eerste hulp voor starters - BKD
Deze site geeft je praktische modellen en richtlijnen om te differentiëren naar: Doelen Leerinhoud Aanbiedingswijze Onderwijsleermiddelen Groeperingsvorm Begeleiding Evaluatie
Effectief samenwerken. De driehoek van verantwoordelijke relaties.
Effectief samenwerken. De driehoek van verantwoordelijke relaties.
de Jong, M.
 • verbindend samenwerken

Effectief samenwerken. De driehoek van verantwoordelijke relaties.
Evaluatie van leerlingen: klim naar een hoger niveau
Klasse
 • breed evalueren

Evaluatie van leerlingen: klim naar een hoger niveau
Evaluatiecriteria
faculteit Wetenschappen KULeuven
 • breed evalueren

Evaluatiecriteria
Evalueren is veel meer dan een cijfer geven!
Klasse
 • breed evalueren

Evalueren is veel meer dan een cijfer geven!
Evalueren zonder punten? Ja of neen?
Moerkerke Charlotte
 • breed evalueren

Evalueren zonder punten? Ja of neen?
Dit korte filmpje toont je twee manieren van feedback geven aan leerlingen. Het is een prima aanzet tot zelfreflectie of reflectie met het hele schoolteam.
Examens of permanente evaluatie?
Klasse
 • breed evalueren

Examens of permanente evaluatie?
facebook pagina over omgaan met gedrag

facebook pagina over omgaan met gedrag
Een Facebookpagina waarop iedereen zich kan abonneren, is ‘Alles over gedrag’. Je vindt er bv. een filmpje dat zinvol uitdrukt hoe we kijken naar gedrag vanuit een groeigerichte (growth) mindset
Fase 0 - brede basiszorg
prodiagnostiek
 • zorgcontinuüm

Fase 0 - brede basiszorg
Brede basiszorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school vanuit een visie op zorg de ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en problemen tracht te voorkomen door een krachtige leeromgeving te bieden, de leerlingen systematisch op te volgen en actief …
Fase 1 - verhoogde zorg
Prodiagnostiek
 • zorgcontinuüm

Fase 1 - verhoogde zorg
Verhoogde zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school extra zorg voorziet onder de vorm van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen, en voorafgaand…
Fase 2 - Uitbreiding van zorg
prodiagnostiek
 • zorgcontinuüm

Fase 2 - Uitbreiding van zorg
Uitbreiding van zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school de maatregelen uit de fase van verhoogde zorg onverkort verderzet en het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek opstart. Het CLB richt zich daarbij op een uitgebreide analyse van…
Fase 3 - Individueel aangepast curriculum (IAC)
prodiagnostiek
 • zorgcontinuüm

Fase 3 - Individueel aangepast curriculum (IAC)
Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de school en/of klas. Deze aanpassingen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen (zie M-decreet)…
Fitting in a Cardboard
 • diversiteit waarderen en benutten

Fitting in a Cardboard
Five Rules of Design Thinking to Reach All Students
Michael Roush TedX
 • inclusieve leeromgevingen
 • udl

Five Rules of Design Thinking to Reach All Students
Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Vandecandelaere, M., Van den Branden, N., Juchtmans, G., Vandenbroeck, M., De Fraine, B.
 • Beleid

Flexibele leerwegen. Inspiratiegids voor basisonderwijs en secundair onderwijs
Dit boek brengt het verhaal van scholen die zich flexibel organiseren, binnen het wettelijk kader en zonder het gemeenschappelijk curriculum uit het oog te verliezen. 
Gedragsproblemen - de piramide van Pavlov
Onderwijs in ontwikkeling

Gedragsproblemen - de piramide van Pavlov
Video: In dit filmpje wordt in een notedop weergegeven wat je als docent, team en schoolleiding kan doen om gedragsproblemen structureel te verminderen.  
Gelaagdheid in differentiatie
 • Binnenklasdifferentiatie

Gelaagdheid in differentiatie
Geprikkeld om te weten: studeren met autisme.
Van Hees Valérie, Roeyers Herbert
 • diversiteit waarderen en benutten

Geprikkeld om te weten: studeren met autisme.
Het educatief pakket ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ is een initiatief van de Arteveldehogeschool en heeft tot doel de lectoren, docenten, professoren, studentenbegeleiders, studenten, ouders en hulpverleners te sensibiliseren en te informeren…
Groepsplan gedrag: planmatig werken aan passend onderwijs
Groepsplan gedrag: planmatig werken aan passend onderwijs
van Overveld, K. (2016) Uitgeverij Pica
 • Zorgcontinuüm
 • Gedrag

Groepsplan gedrag: planmatig werken aan passend onderwijs
Groepsplan Gedrag is een praktisch boek voor leraren en begeleiders in het primair onderwijs die gedragsproblemen in de klas willen voorkomen en aanpakken. Het hart van het boek bestaat uit het Groepsplan Gedrag: een formulier met concrete en praktische aanwi…
Grote lijnen van het M-decreet
Onderwijs Vlaanderen
 • Beleid
 • zorgcontinuüm
 • redelijke aanpassingen

Grote lijnen van het M-decreet
Beknopte, toegankelijke omschrijving van de decretaal bepaalde omschrijving van HGW en zorgcontinuüm  (voeg #Zorgcontinuum toe aan de link) vanuit het Departement Onderwijs & Vorming.
Growth mindset: fixed versus growth
 • Diversiteit waarderen en benutten

Growth mindset: fixed versus growth
inspelen op groei ipv op beperkte groei
Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.
Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.
Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, B., Van de Veire, H.
 • Handelingsgericht werken

Handelingsgericht samenwerken aan schoolsucces.
Boek: In dit basisboek rond Handelingsgericht Werken worden een aantal ontwikkelen binnen het kader gegeven en wordt er ingezoemd hoe onderwijsprofessionals kunnen samen werken aan  schoolsucces. 
Handelingsgericht werken
HGW-HGD
 • Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken
Themagerichte website van de Vlaamse netoverschrijdende stuurgroep HGW/HGD die de zeven uitgangspunten goed concretiseert en alle materialen bundelt van de jaarlijkse ontmoetingsdagen. Je vindt er dan ook powerpoints en andere bruikbare materialen. 
Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe!
Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe!
Pameijer, N., van Beukenring, T., de Lange, S., Schulpen, Y. & Van de Veire, H. (2010)

Handelingsgericht werken in de klas: De leerkracht doet ertoe!
Hét basiswerk rond handelingsgericht werken voor leerkrachten, met een goede samenvatting van de uitgangspunten in hoofdstuk 1. De site van Acco bij het boek bevat tal van interessante gratis downloads om HGW te implementeren in de klas, o.a. kindplannen, kij…
Handelingsgericht werken in het basisonderwijs.
Bellekens, C., Leonard, C., De Feyter, L., De Schauwer, E. & Van de Putte, I. (2015)
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken in het basisonderwijs.
Handelingsgericht werken inspiratie uit Nederland
wij-leren.nl
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken inspiratie uit Nederland
Handelingsgericht werken op school: Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag
Handelingsgericht werken op school: Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag
Pameijer, N., van Beukenring, T., Schulpen, Y. & Van de Veire, H. (2007)
 • Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken op school: Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag
Boek: Het basiswerk rond handelingsgericht werken voor zorgteams, interne en externe leerlingbegeleiders,  met  interessante gratis downloads om HGW te implementeren. 
Handelingsgericht werken: een kader.
Pameijer, N. & Van de Veire, H. (2013)
 • Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken: een kader.
Artikel: Een kort artikel waar HGW wordt gekaderd en de zeven uitganspunten worden uitgelegd
Handelingsgericht werken: kindgesprek.
Leraar24
 • handelingsgericht werken
 • verbindend samenwerken

Handelingsgericht werken: kindgesprek.
Handelingsgericht werken: trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD
Handelingsgericht werken: trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD
Nuyens, Tijn; Meer, Nico van der
 • handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken: trainingswijzer met 28 praktijkscènes op DVD
Training, bedoeld voor gebruik binnen school en opleiding, om de implementatie van de 1-zorgroute en Handelingsgericht Werken binnen scholen te ondersteunen. De scènes op de DVD zijn voorbeelden van gesprekken en overleggen zoals deze plaatsvinden in de versc…
Handvatten om breed evalueren waar te maken.
Vandeputte Saskia & Mattheeuws Koen
 • Breed evalueren

Handvatten om breed evalueren waar te maken.
Herstel gericht werken
Maria Beerten

Herstel gericht werken
Maria Beerten geeft bruikbare inzichten mee rond ‘herstelgericht werken’ (cfr vormingsdag regio Gent). Deze inzichten kunnen benut worden in heel wat trajecten en vragen op vlak van gedragsmoeilijkheden.
Herstelgericht werken op school
Maria Beerten
 • Gedrag

Herstelgericht werken op school
Maria Beerten geeft bruikbare inzichten mee rond ‘herstelgericht werken’(cfr vormingsdag regio Gent)
Het didactisch werkvormen boek
Het didactisch werkvormen boek
Winkels, J. & Hoogeveen, P
 • binnenklasdifferentiatie

Het didactisch werkvormen boek
Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk.
Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk.
Bijkerk, L. & van der Heide, W.
 • activerende werkvormen
 • binnenklasdifferentiatie

Het gaat steeds beter! Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk.
Boek: Dit boek biedt 130 activerende werkvormen om  een goede balans te bekomen tussen de activiteiten van de studenten en de leerkracht.  De auteurs baseren zich op de vier fasen van ervaringsleren van Kolb: conceptualiseren, toepassen, ervaren en reflectere…
het ontroerende moment waarop Florian medaille opdraagt aan zijn overleden leraar
het laatste nieuws
 • de leerkracht doet ertoe
 • handelingsgericht werken

het ontroerende moment waarop Florian medaille opdraagt aan zijn overleden leraar
HGW
OVSG & POV
 • handelingsgericht werken

HGW
Videofragment: Een helder instructiefilmpje vanuit de prioritaire nascholing Expeditie M van de onderwijskoepels OVSG & POV.
HGW 2.0 - minder onderwijzen, meer leren
HGW 2.0 - minder onderwijzen, meer leren
bazalt - van der Meer, N.
 • handelingsgericht werken

HGW 2.0 - minder onderwijzen, meer leren
Het betrekken van leerlingen (en hun ouders) bij het leren, maakt je onderwijs uitvoerbaarder én beter; meer leren, minder onderwijzen.  In HGW 2.0 worden de principes van handelingsgericht werken en de inzichten van prof. John Hattie gecombineerd.
Hoe werk je handelingsgericht?
hart voor onderwijs
 • Handelingsgericht werken

Hoe werk je handelingsgericht?
Video: Voorbeeld van een school die getuigt waarom en hoe ze handelingsgericht werken proberen te implementeren. (5'58")
Hoe werken graadklassen?
Klasse

Hoe werken graadklassen?
Hoogbegaafdheid in je klas 6 tips
Klasse
 • diversiteit waarderen en benutten

Hoogbegaafdheid in je klas 6 tips
aanvullen
Ieders Leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
Ieders Leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
Katrien Struyven (Auteur) , Catherine Coubergs (Auteur) , Esther Gheyssens (Auteur) , Nadine Engels (Auteur)
 • Binnenklasdifferentiatie

Ieders Leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
In team in de klas
AUGent
 • TEAM-teaching

In team in de klas
met uigebreide materialenbank
Including Samuel - preview
PineHurstPictures
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • Inclusieve leeromgevingen

Including Samuel - preview
Vanuit zijn eigen ervaring met zijn zoon Daniël doorloopt de fotojournalist Dan Habid de moeilijke mindshift naar het inclusieve denken. Het doorlopen van de verschillende fasen van het zorgcontinuüm gebeurt niet zonder moeilijkheden. Van brede basiszorg naar…
Interactieve afbeeldingen maken
 • binnenklasdifferentiatie

Interactieve afbeeldingen maken
Interactieve werkvormen
Steunpunt GOK
 • binnenklasdifferentiatie

Interactieve werkvormen
Jaarklassen weg ermee
Klasse
 • Beleid

Jaarklassen weg ermee
aanvullen
Kinderrechtencommissariaat. (2012) (in)(proef)druk. Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label.
 • diversiteit waarderen en benutten

Kinderrechtencommissariaat. (2012) (in)(proef)druk. Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label.
Kinderen krijgen steeds vaker een label: ADHD, ASS, ADD, ... Maar je hoeft geen ADHD-expert te zijn om met kinderen met ADHD om te gaan. Kijk verder dan het label en vraag je af welke zorg het kind nodig heeft. Het educatieve pakket '(in)(proef)druk' helpt je…
klaar voor redelijke aanpassingen
Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M.
 • Redelijke aanpassingen

klaar voor redelijke aanpassingen
Klasopstellingen
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Klasopstellingen
Sommige klasopstellingen helpen bij binnenklasdifferentiatie
Klassiek lesgeven aan het bord is onmogelijk
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Klassiek lesgeven aan het bord is onmogelijk
Maximaal differentiëren in de klas
Krachtig onderwijs binnen een brede basiszorg : Brede basiszorg volgens het M-decreet
school+visie
 • zorgcontinuüm

Krachtig onderwijs binnen een brede basiszorg : Brede basiszorg volgens het M-decreet
augustus 2014
Laat je beoordelen door je leerlingen
Klasse
 • Breed evalueren

Laat je beoordelen door je leerlingen
Laat je beoordelen door je leerlingen
Klasse
 • Breed evalueren
 • Verbindend samenwerken

Laat je beoordelen door je leerlingen
Renzo Vercammen, leraar natuurwetenschappen, denkt dat hij wel weet hoe hij overkomt op zijn leerlingen. Maar wanneer hij zich door zijn leerlingen laat evalueren, moet hij toch even slikken.
Leerlingen plannen toetsen en taken zelf
Klasse

Leerlingen plannen toetsen en taken zelf
lezing Loui Lord Nelson

lezing Loui Lord Nelson
korte tekst met basisinformatie over UDL van LLL Nelson zelf, gegeven op een presentatie Stad Antwerpen.
M-cirkel
Topunt Gent
 • Redelijke aanpassingen

M-cirkel
Handleiding van de M-cirkel voorgesteld op de ontmoetingsdag HGW
M-decreet survival guide.
Go!

M-decreet survival guide.
Meer uitgebreide brondocumenten van de verschillende onderwijskoepels waarin het zorgcontinuüm wordt geconcretiseerd met voorbeelden uit de onderwijspraktijk. zorgcontinuüm, p.35)
Maak je les uitdagender met UDL
Klasse

Maak je les uitdagender met UDL
Meertaligheid in onderwijs
Piet van Avermaet Tedx
 • diversiteit waarderen en benutten

Meertaligheid in onderwijs
Waarom moeten we op school maar één taal spreken? Heeft dat zin? Professor Van Avermaet geeft inzicht in de zin en onzin van taalideologie
Meesterlijk! 1: Stilzitten verboden
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Meesterlijk! 1: Stilzitten verboden
Meester Chris pakt zijn les creatief aan, waardoor hij de verschillende leerprofielen, interesses en leerstatus van zijn leerlingen aanspreekt. Bovendien differentieert hij in de opdrachten door basisleerstof (de moetjes) en verdiepende leerstof (de magjes) t…
Meesterlijk! 2: Hoekenwerk
Klasse
 • hoekenwerk
 • binnenklasdifferentiatie

Meesterlijk! 2: Hoekenwerk
Meester Jan gebruikt hoekenwerk tijdens zijn les Wereldoriëntie over ‘klimaat’. Hierdoor krijgt hij ruimte om leerlingen die dit nodig hebben extra ondersteuning te bieden. Door de leerlingen in duo’s te laten werken, leren ze ook van elkaar. Hij geeft aan da…
Meesterlijk! 3: Contractwerk
Klasse
 • contractwerk
 • binnenklasdifferentiatie

Meesterlijk! 3: Contractwerk
Meester Ivan differentieert in zijn klas en heeft onder andere aandacht voor breed evalueren, in dit geval door na stellingen ‘eens’ of ‘niet’ eens aan te geven door naar voor en naar achter te stappen. Hij gebruikt daarbij contractwerk.
Meet The Normals -Adventures in UDL
National Disability Authority

Meet The Normals -Adventures in UDL
Met een handicap naar de school van je keuze
Unia
 • Redelijke aanpassingen

Met een handicap naar de school van je keuze
Met deze brochure wil Unia het begrip ‘redelijke aanpassingen’ toelichten voor alle betrokkenen: leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties, en actoren uit de onderwijswereld. Daarbij worden goede praktijkvoorbeelden aangehaald. Redelijke aanpassi…
Mijn punten graag!
Klasse
 • breed evalueren

Mijn punten graag!
Module UDL
PXL en Siho

Module UDL
Onderwijs Vlaanderen over zorgcontinuüm
onderwijs Vlaanderen
 • zorgcontinuüm

Onderwijs Vlaanderen over zorgcontinuüm
Beknopte, toegankelijke omschrijving van zorgcontinuüm zoals decretaal bepaald vanuit het Departement Onderwijs & Vorming.
Ouderbetrokkenheid: De gouden driehoek
Leraar24
 • verbindend samenwerken
 • ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid: De gouden driehoek
Video: Deze video laat zien hoe de samenwerking tussen ouders en leerkrachten soms lastig verloopt én hoe het beter kan. Het belang van het kind speelt daarin een belangrijke rol.
Planmatig werken in de school
Planmatig werken in de school
Van Gils, M.
 • handelingsgericht werken

Planmatig werken in de school
Het boek staat stil bij pedagogisch gerichte plannen: schoolwerkplan, groepswerkplan, individueel handelingsplan. Het beklemtoont de samenhang tussen deze drie niveaus van planmatig werken en toont wegen om het planmatig werken in de praktijk te realiseren. H…
Prodiagnostiek mee(r) met diagnostiek
Prodia
 • Zorgcontinuüm

Prodiagnostiek mee(r) met diagnostiek
Themagericht website rond diagnostiek, met als opzet  een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg.
Proeftuin gemotiveerd blijven
Arteveldehogeschool en VCLB Gent
 • zorgcontinuüm
 • redelijke aanpassingen

Proeftuin gemotiveerd blijven
basismateriaal met veel inspiratie over mogelijke maatregelen bij tal van stoornissen of moeilijkheden op school: allemaal vrij te downloaden van https://www.gemotiveerd.be voor moeilijk gedrag op https://www.gemotiveerd.be/docs/hoofdstuk2b.pdf zijn er ext…
Redelijke aanpassingen: zo passen scholen M‑decreet toe
Klasse
 • redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassingen: zo passen scholen M‑decreet toe
Klasse geeft enkele voorbeelden van scholen die redelijke aanpassingen maakten voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
reeks differentiëren - Klasse
Klasse
 • Binnenklasdifferentiatie

reeks differentiëren - Klasse
Differentiëren, absolute topper onder pedagogische studiedagen en werkgroepen. Maar hoe pak je dat echt aan in je leslokaal, vol diverse leerlingen en met het M-decreet? Deze reeks geeft je praktische tips, goeiepraktijkvoorbeelden en duiding door experts.
Samenwerking met ouders
Samenwerking met ouders
Ouders van waarde
 • Verbindend samenwerken

Samenwerking met ouders
onderwijs maak je samen
School zonder punten: het kan perfect!
Klasse
 • breed evalueren

School zonder punten: het kan perfect!
Six Co-teaching Strategies
CSU Chico

Six Co-teaching Strategies
6 video's over co-teaching
Steekkaarten BKD
VLOR - Couberghs, C. e.a
 • binnenklasdifferentiatie

Steekkaarten BKD
Deze praktijkgerichte literatuurstudie richt zich op de effectiviteit en efficiëntie van die didactische werkvormen die zich focussen op het ontwikkelen van maximale leerkansen voor alle leerlingen. Er zijn twee manieren om met verschillen tussen de leerl…
Studielicht
Artevelde Hogeschool
 • breed evalueren

Studielicht
Arteveldehogeschool ontwikkelde een website waarop je informatie kan vinden over verschillende evaluatiemethoden. Hou steeds het doel van breed evalueren in het achterhoofd, namelijk een breed zicht krijgen op het leerproces van de leerling om dit te onderste…
Teamteaching: samen onderweg Een leidraad voor de praktijk.
Meirsschaut, M. & Ruys, I.
 • TEAM-teaching

Teamteaching: samen onderweg Een leidraad voor de praktijk.
Tekenleraar Kari beoordeelt in rollen, niet in punten
Klasse
 • breed evalueren

Tekenleraar Kari beoordeelt in rollen, niet in punten
Thank a teacher
 • handelingsgericht werken

Thank a teacher
de leerkracht doet ertoe
Thank a teacher
 • handelingsgericht werken

Thank a teacher
Thank a teacher. Teachers inspire greatness and change lives. Take the time to show your appreciation today. http://www.mudpiesandbutterflies.com/...
Toolkit Comptenties Nederlands Breed evalueren
Onderwijs Vlaanderen
 • breed evalueren

Toolkit Comptenties Nederlands Breed evalueren
Toolkit gevalideerde toetsen Basisonderwijs
Onderwijs Vlaanderen
 • breed evalueren

Toolkit gevalideerde toetsen Basisonderwijs
Trots als een pauw

Trots als een pauw
UDL - Maryland learning links info
MSDE

UDL - Maryland learning links info
UDL - Student toolkit
Universell

UDL - Student toolkit
UDL - Whazzup
Stephanie Craig

UDL - Whazzup
UDL At A Glance
CAST

UDL At A Glance
UDL: Universal Design for Learning in de praktijk Lessen ontwerpen voor iedereen
UDL: Universal Design for Learning in de praktijk Lessen ontwerpen voor iedereen
Louis Lord Nelson
 • Universeel design voor leren (UDL)

UDL: Universal Design for Learning in de praktijk Lessen ontwerpen voor iedereen
UDL is een letterwoord dat staat voor Universal Design for Learning. Oorspronkelijk komt het begrip uit de architectuur en het betekent dat gebouwen zo worden ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Zo kun je dat ook met je lessen doen. Zoals een…
UDLL -Universal Design for Learning Richtlijnen in een Europese context

UDLL -Universal Design for Learning Richtlijnen in een Europese context
Universeel ontwerp in de klas en op school
Arteveldehogeschool

Universeel ontwerp in de klas en op school
webpagina waar je ook de leidraad vindt
Universeel ontwerp in de klas en op school: een ruimer kader.
Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M.
 • Universeel design voor leren (UDL)

Universeel ontwerp in de klas en op school: een ruimer kader.
Universeel ontwerp in de klas en op school: op-stap naar redelijke aanpassingen.
Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M.
 • udl
 • redelijke aanpassingen

Universeel ontwerp in de klas en op school: op-stap naar redelijke aanpassingen.
Vademecum Zorg
VSKO

Vademecum Zorg
Meer uitgebreide brondocumenten van de verschillende onderwijskoepels waarin het zorgcontinuüm wordt geconcretiseerd met voorbeelden uit de onderwijspraktijk. (vademecum zorg BaO, KathOndVla, p. 17-21, 25-82)
Vademecum zorg basisonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
DOKO vzw

Vademecum zorg basisonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen
vijfde versie HGW p21
Verbeter je evaluatiebeleid
Klasse
 • breed evalueren

Verbeter je evaluatiebeleid
Verbindende communicatie: Gevoelens- en behoeftenkaarten
Verbindende communicatie: Gevoelens- en behoeftenkaarten
Human matters
 • verbindend samenwerken
 • gedrag

Verbindende communicatie: Gevoelens- en behoeftenkaarten
Doos/spel/instrument: In herstelgesprekken met leerlingen kan je werken vanuit verbindende communicatie (boeken van Erwin Tielemans) + de doos ‘Gevoels- en behoeftenkaarten’: materiaal om leerlingen, leerkrachten en ouders vanuit hun gevoelens te laten spreke…
verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief'
Leren in Antwerpen
 • Inclusieve leeromgevingen

verzameld materiaal Inspiratiedag 'exclusief inclusief'
klik verder onder de verschillende blokjes om toegang te krijgen tot meer informatie
Visie op schoolbeleid inzake leerbegeleiding in het basisonderwijs.
Pedagogische begeleidingsdienst GO!

Visie op schoolbeleid inzake leerbegeleiding in het basisonderwijs.
Voor leraren die willen groeien in hun vak
Leraar24
 • handelingsgericht werken

Voor leraren die willen groeien in hun vak
Leraar24 is een platform voor de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het biedt informatie over diverse thema’s die leraren in staat stelt hun vak op een goe…
Vooraan in de klas
OmDenken
 • diversiteit waarderen en benutten

Vooraan in de klas
voorbeelden differentiatie Lager onderwijs
 • binnenklasdifferentiatie

voorbeelden differentiatie Lager onderwijs
aanvullen
Waarom handelingsgericht werken?
DUURZAAM ONDERWIJS
 • handelingsgericht werken

Waarom handelingsgericht werken?
Wat schrijf jij op het rapport?
Klasse
 • breed evalueren

Wat schrijf jij op het rapport?
Werken volgens plan. Handelingsgericht werken, 'planmatig werken op school'
Artevelde Hogeschool (2015)
 • handelingsgericht werken

Werken volgens plan. Handelingsgericht werken, 'planmatig werken op school'
powerpoint, niet online
What teachers make
Taylor Mali
 • de leerkracht doet ertoe
 • handelingsgericht werken

What teachers make
Taylor Mali (1965-) is a an American slam poet who has been part of four winning teams at the National Poetry Slam competition. What Teachers Make is Mali’s most well-known poem and was born out of an actual dinner conversation he had. You can view Mali perfo…
Zelfevaluatie
diversiteit en leren
 • Breed evalueren

Zelfevaluatie
Interview met een leerkracht 'Omgangskunde' 2de / 3de graad Secundair Onderwijs. Ze geeft les in een ASO/BSO/TSO school in het Brusselse met een divers leerlingenpubliek. De school is al enkele jaren bezig met het invoeren van een evaluatiebeleid dat gericht …
Zo differentieer je in het secundair
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Zo differentieer je in het secundair
aanvullen
Zo differentieer je in lager onderwijs
Klasse
 • binnenklasdifferentiatie

Zo differentieer je in lager onderwijs
Zoek het probleem achter het etiket
Klasse
 • Diversiteit waarderen en benutten
 • diversiteit waarderen en benutten

Zoek het probleem achter het etiket
artikel met Stijn Vanheule met video over labelen van kinderen
zorgcontinuüm beslisboom
Prodiagnostiek
 • Zorgcontinuüm

zorgcontinuüm beslisboom
Basiswerk met wetenschappelijke onderbouwing, netoverschrijdend ontwikkeld in de samenwerking tussen de koepels van CLB’s en pedagogische begeleiding.Hier vind je ook de algemeen aanvaarde afbeelding van het zorgcontinuüm en een beslissingsboom die alle fasen…